Namera o oddaji zemljišča v najem (Mestni trg)

26.05.2020 172
26.05.2020
Namere in odločbe
16.06.2020 do 00:00
35280-0002/2018
25.05.2020
Janez Trojar
janez.trojar@skofjaloka.si