Javni razpis za sofinanciranje posameznih dogodkov Festivala Pisana Loka 2020, ki se bodo izvajali v avgustu 2020

26.02.2020 748
26.02.2020
Javni razpisi in javni natečaji
07.06.2020 do 23:59
610-1/2020
25.02.2020
Jana Fojkar
jana.fojkar@skofjaloka.si