Vloga za oprostitev plačila najemnine ali njenega dela

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE