Pobuda za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: 4,50 EUR
Plačilo takse:
  • Ob oddaji vloge s plačilnimi karticami, preko spletne banke NLB klik, preko spletne banke Bank@net, z moneto, preko Hal mBills, s položnico (upn nalog).
  • Ob dostavi fizične vloge na občino (po elektronski pošti ali natisnjeno po pošti) s položnico (UPN nalog).
TRR za nakazilo: SI56 0132 2522 0309 159
Referenca: SI11 76228-7111002-00000019
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE