Zahteva za izdajo mnenja k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE