Obročno plačilo komunalnega prispevka (kanalizacija)

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE