2. JAVNA DRAŽBA za prodajo nepremičnin v območju OLN Kamnitnik I

04.03.2020 381